Piyasalar

EN TEMEL VE EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ FAİZ

Punto:

> En önemli ve en acil çözülmesi gereken sorun Riba"Faiz"dır. Bütün
> dikkatimizi buraya verelim. Bu konuya odaklanalım. En büyük ve en
> önemli strateji; ülkemizi ve müslümanları, Allaha ve Peygambere harp
> olan, girdiği yeri yakıp yok eden, emekleri yerle yeksan eden riba
> faiz belasından kurtarmak için çalışmaktır. Dikkatimizi dağıtmayalım,
> tartışmaları bırakalım, kardeşliğimizi yeniden tesis edip, bütün
> enerjimizi bu önemli sorunun çözümüne harcayalım. Bu sorun çözülürse
> ekonomide düzelir, enflasyonda düzelir, işsizlikte azalır, birçok
> kronik sorun ortadan kalkacaktır. Gerçek bayramları coşkuyla o zaman
> yaşarız. İnadı bırakalım, zararın neresinden dönülürse kâr'dır.
>
> FAİZ GİDERLERİMİZ
> Türkiye yılda 100 milyar dolardan fazla faiz borcu ödeyen bir ülke.
> Devlet, Özel Sektör ve Bireysel olarak herkes kredi ve kredi
> kartlarına gırtlağına kadar borçlu. Küresel faiz lobisine bağımlı bir
> halde, modern köle olarak yaşıyoruz. Öncelikle bu kronik sorunu kalıcı
> çözmeliyiz. Bu köklü sorun çözülürse, diğer sorunlar da kolayca
> çözülecektir. Çözüm; Asrın Ahiliği Farklı Çözüm; Allah rızasına uygun,
> üretimi ve adil paylaşımı esas alan faizsiz helal ticaret’tir.
>
> GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER OLUMSUZ ETKİLENİYOR
> Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler; küresel döviz, faiz, ilaç, gıda,
> silah, teknoloji ve enerji lobisine bağımlı hale getiriliyor. Yapılan
> bütün mal ve hizmetler faizi ödemeye bile yetmemektedir. Bu nedenle
> üretime ve helal ticarete dayalı, Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi
> Modeli acil ve en önemli bir ihtiyaç olarak, Asrın Ahiliği Farklı
> çözüm Faizsiz Ekonomi Modeli ile İslam İktisadı yeniden uygulamalıdır.
>
> ÜRETİMİ VE HELAL TİCARETİ ESAS ALAN FAİZSİZ ORTAK PAZAR
> Üretimi esas alan, bütün helal sektörleri kapsayan, serbest piyasa da
> alıcı ve satıcıların arz ve taleplerini hiçbir engel olmadan
> sunabildiği, değerlemenin ürün veya altın ile yapıldığı, emtia, hizmet
> üretimi, gıda ve tarım ürünlerinin dağıtımı, değişimi gibi takas
> yöntemi veya direk üreticiden tüketiciye ürünlerin sunulduğu, faiz ve
> vade farkının olmadığı "Medine Ortak Pazarı" gibi bir ortak pazar
> oluşturulabilir. Medine pazarı sayesinde Peygamber Efendimiz(SAV) bir
> kaç yıl da Yahudi tüccarların baskısını kolayca kırmıştı. Bu yöntemi
> yeniden uygulayabiliriz.
>
> ASRIN AHİLİK TEŞKİLATI UYGULANMALI
> Pandemi ile ağırlaşan ekonomik tablo ile IMF ve Dünya Bankası gibi
> küresel yapılara mahkûm edilmektedir. Bu nedenle ülkeler; birlik olup
> üretime endeksli "Asrın Ahiliğini ve Faizsiz Ticaret Modelini" yeniden
> geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bizim bu konuda köklü bir geçmiş ve
> yüksek bir tecrübemiz var. "Ahilik Teşkilatları" gibi bir ortak pazar
> ile günümüzde de mal ve hizmetler üretilerek, arz ve talebi faizsiz ve
> vade farksız olarak ortak pazara sunularak helal ticaret
> gerçekleştirilebilir.
>
> MENKUL KIYMET PİYASALARI
> Menkul kıymet piyasalarında ise; devlet faizsiz ticareti destekleyerek
> yasal mevzuatı hazırlar. Merkez bankası yoluyla bankalara ve piyasaya
> parayı faizsiz olarak vermelidir. Bankalar, faiz ve vade farkı olmadan
> yapılan hizmetler için işlem ücreti ile aracılık ve danışmanlık
> hizmetleri gerçekleştirebilir. Bu sistem; reel sektörlerde ise
> Kooperatifler Birliği veya Holdingler Birliği, Tüccarlar Birliği gibi
> sanayici ve iş insanları bir araya gelerek olarak da yapılabilir.
> Kağıt para yerine değerli madeni altın, gümüş paraya geçilmelidir.
> Kağıt paranın değeri olmadığı için bizzat kendisi enflasyona sebep
> olmaktadır. Değerleme altın veya ürün üzerinden yapılmalıdır. İlim
> Adamları, Tüccarlar ve Devlet bir araya geldiğinde faizsiz bir ekonomi
> oluşturulabilir. Devlet, faizsiz ticareti denetleyen, düzenleyen ve
> aksama olduğunda yapıcı müdahale yapan bir konumda olmalıdır.
>
> BORCA VE FAİZE DAYALI MEVCUT SİSTEM
> Döviz-Faiz-Enflasyon ve Petro-Dolar sistemi ile Türkiye gibi enerjide
> dışa bağımlı ve gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi olarak zorlamakta
> ve giderek artan bir borç yükü altında ezilmektedir. Borca dayalı,
> döviz ve faiz çarkı ile bütün kazanımlar, faiz lobisine gitmektedir.
> Bu kısır döngü, köklü bir model olan Medine Ortak Pazarı ve Asrın
> Ahilik Ekonomi Modeli gibi üretime dayalı, adil bir ortak pazar
> üzerinden mal ve hizmetlerin ticareti faizsiz ve farksız olarak
> yapılabilir. Son dönemde; Faizsiz Ekonomi, Merhum Başbakan Necmettin
> Erbakan Hoca 1970'lerde "Adil Düzen" olarak önemli bir çalışma yaptı.
> 54. Hükümette 11 ayda "Havuz Sistemi" ile denk bütçe yapmayı başardı.
> Bugün iş insanları bir araya gelerek Asrın Ahiliği Farklı Çözüm ile
> çok daha güçlü bir sistem kurabilir.
>
> YENİDEN İSLAM İKTİSADI FAİZSİZ EKONOMİ
> İMF, Dünya Bankası ve Konsolidasyona ve Moratoryuma gitmemek için
> "Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeline" geçilmelidir. Uluslararası
> boyutu D-8, İİT, Türk Devletler teşkilatı, Arap Birliği, ASEAN, İSEDAK
> gibi, ayrıca Devlet ve Hükümet, Kamu ve Özel Sektör, İş İnsanları,
> Sanayiciler Organize Sanayi Bölgeleri ve Kooperatifler, Odalar,
> Borsalar, Girişimciler, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Esnaflar,
> Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları, İlim-İdare-İktisat birlikte
> uygulamalıdır.
>
> EKONOMİDE KALICI ÇÖZÜM
> Bireysel olarak faiz ve faiz(kredi) kartı kullanmayalım. Kullananları
> da uyaralım, iyiliği emredip, kötülükten sakındıralım. Hakkı ve sabrı
> tavsiye edelim. Allaha ve Peygambere savaş açmak olan, faiz günahından
> uzak duralım. Esnaflar, İmalatçılar, Kooperatifler, Sanayiciler,
> İhracatçılar, Şirketler ve Holdingler olarak bir araya gelerek faizsiz
> bir ortak pazar kurma zamanı gelmiştir. Ülkemizin, İslam Aleminin ve
> İnsanlığın, huzuru ve saadeti için, üretime dayalı, helal ticareti ve
> adil paylaşımı esas alan Farklı Çözüm Ticaret Pazarını kurmak
> elzemdir, en büyük vazifedir. İslam İktisadı, Faizsiz ve Vade farksız,
> Helal Ticareti esas alan Asrın Ahiliğini Farklı Çözüm Ticaret Pazarı
> Modeli ile yeniden uygulamalıyız. En acil ve önemli sorun burasıdır.
> Bütün dikkatimizi ve enerjimizi buraya verelim. Kardeş Ahi olalım.
> Ümmet olalım. Şahıslar, partiler, tarikatlarla tartışarak cidal ile
> bir yere varamayız ve bölünür paramparça oluruz. Buraya çok dikkat
> edelim. Bir araya gelelim, kardeş olalım ve bu illetten bütün
> müslümanları kurtaracak çalışmaları bir an önce başlatalım.
>
> ŞENER MENGENE
>
> STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI